Forside
·
Forum
·
Arrangementer 2020
·
Bliv medlem
·
Forsikring
·
Storfanger
·
Galleri
·
Om JSK
·
Links
·
Bladet

· Pointoversigt 2019
· Konkurrence regler 2020

Log på
Medlems nummer /
brugernavn:
Adgangskode:
Glemt password?
Handels- og medlemsbetingelser

 

 
Konkurrenceregler til JSK stævner og klubmesterskab:
 
Inden fiskeriets begyndelse skal deltagerne have læst dette reglement.
 
 
Deltagere og registrering:
 
Deltagerne skal være registrerede og fiske fra småbåd - bådstørrelse max 25 fod. Der må ikke være besætning på bådene, der ikke har betalt.
 
Bådteams, der deltager i JSK’s klubmesterkonkurrence, må kun have JSK-besætning.
Bådteams med gæster ombord, deltager fuldgyldigt i det enkelte stævnes konkurrence.
 
Hvert bådteam registreres med startnummer og hvert bådteam skal have en deltager med ved skippermødet.
 
For at kunne deltage i indvejningen, skal startnummeret være afhentet og afleveret på det angivne sted indenfor de angivne tidsfrister.
 
Såfremt et bådteam forlader konkurrencen før afslutning, skal stævneledelsen informeres og startnummer afleveres. Undlades dette, kan regning for eventuel eftersøgning blive en konsekvens.
 
Gyldigt fisketegn og eventuelt speedbådskørekort skal kunne fremvises ved indskrivningen.
 
 
Sikkerhed:
 
Deltagende både skal være sødygtige, lovbefalet redningsudstyr skal være om bord og der må ikke være flere deltagere i båden, end båden er godkendt til.
 
Vis hensyn i havnebassin og udløb, max 3 knob eller efter skiltning.
 
Indvejning af fisk:
Konkurrencen afholdes som teamkonkurrence.
 
Hver team kan indveje 1 fisk af hver art, der er medtaget i konkurrencens vægttabel.
 
Fisk til indvejning skal være fanget fra båd på sportsfiskergrej. Fisken skal være kroget foran gællerne, overholde JSK´s mindstemål samt opfylde evt. konditionsfaktor ifølge tabel. Fisken skal være renset for al indmad og rogn. (Fladfisk kan dog indvejes med rogn)
Rundfisk strubeskæres og renses til gattet.
 
Ved indvejning foretages kontrolklipning af indvejede fisk.
 
Point tildeles efter den anviste tabel efter formlen: Fiskens vægt i kg ∙ 100
                                                                                       Fiskens vægtenhed fra tabel
 
Er fangsten bedre søndag end lørdag, erstattes resultaterne med nye beregnede points.
 
Stævneledelsen forbeholder sig ret til at inddrage indvejede fisk til nærmere undersøgelse.
 
Evt. protest over indvejning skal ske skriftligt til protestudvalget, umiddelbart efter vejning/måling.
 
Protestudvalget består af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 uvildige personer. Deres beslutning er endegyldig - protestbehandlingen foregår ved et lukket møde, og den fremkomne beslutning kan ikke ankes.
 
 
Placering og præmier:
 
Der er præmier til de 5 bådteams der har opnået flest samlede point på alle arter. (Cupvinder)
 
Der er præmier til de 5 bådteams der har fanget en af de bedst placerede enkelte fisk efter pointtabellen. (Art vinder)
 
 Hvis der er under 25 deltagende både, vil antallet af præmier bliver reduceret til 8 præmier og med mindre end 20 deltagende både vil antallet af præmier blive reduceret til 6 præmier.
 
 
 
 
Herudover vil der være lodtrækning om en enkelt præmie.
 
Kun én præmie pr. bådteam.
 
Præmierne fordeles sådan, at bedst placerede Cupvinder må vælge først blandt præmierne, herefter vælger bedste art vinder, og efterfølgende skiftevis de næstbedste cup- og artvindere, osv.
 
Ved lighed imellem 2 cupvindere, vinder det bådteam med den bedst placerede enkelte fisk. Er der også lighed her går man videre og sammenligner 2. bedste placerede fisk (anden art end bedst placerede fisk). osv.
 
Ved lighed imellem 2 art vindere, vinder det bådteam der har flest cupvinderpoint. Er der stadig lighed sammenlignes den 2. bedste placerede fisk (anden art end bedst placerede fisk). osv.
 
Hvis et vinderteam mod forventning ikke kan være til stede ved præmieoverrækkelsen gives præmien videre til næste bådteam og nyt vinderteam indtræder sidst i præmierækken.
 
 
Klubmesterskab:
 
For at et bådteams samlede antal opnåede point kan indgå i årets klubmesterskab, er det en betingelse, at alle deltagere i bådteamet er medlem af JSK.
Bådteamets samlede antal point omregnes i forhold til samlet placering i cupvinderkonkurrencen og indgår herefter i årets klubmesterskab. Bedste bådteam (cupvinder) får 50 points nr. 2 får 49 point osv.
 
Årets klubmester er det bådteam der i løbet af året får flest point. Bådteamets  bedste placeringer/point indregnes i klubmesterskabet.
Ved 5 stævner tæller de 4 bedste placeringer med.
Ved 4 stævner tæller de 3 bedste placeringer med.
Ved 3 stævner eller derunder tæller alle placeringer med
 
 
Ved pointlighed vinder det team med bedste placering i et enkelt stævne, ved lighed er det 2. bedste stævne der sammenlignes osv. Er der stadig lighed sammenlignes bedst pointgivende fisk gennem alle stævner og  herefter 2. bedst pointgivende fisk etc.
Andet:
Vejning sker på digitalvægt og opmåling af fisk sker fra snudespids til halespids. Evt. protest skal ske skriftligt til arrangørerne, umiddelbart efter vejning/måling.
 
Protester behandles af et uvildigt protestudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 uvildige personer. Udvalget nedsættes efter modtagelse af klage. Protestudvalgets beslutning er endegyldig - protestbehandlingen foregår ved et lukket møde, og den fremkomne beslutning kan ikke ankes.
 
Båden skal have udgangspunkt fra, og returnere til, konkurrencestedet
 
Fisk må ikke rengøres i havnebassin og fiskeaffald må ikke efterlades i containere eller affaldsspande på havnen.
 
Stævneledelsen forbeholder sig ret til at lave kontrol i bådene og inddrage indvejede fisk til nærmere undersøgelse. Bliver dette nægtet, er man automatisk diskvalificeret.
 
Ved overtrædelse af gældende regler kan stævneledelsen diskvalificere deltagere/bådteams.
 
Ved ulovligt fiskeri eller svindel med indvejede fisk kan eksklusion fra JSK finde sted.

 

efektlageret
Navisco
JSK 150
FMG
Dansk fartøjs forsikring
JC Fiske grej
Fluer.dk
 
Webmasters e-mail: webmaster@j-s-k.dk
Udviklet af landIT