Forside
·
Forum
·
Arrangementer 2020
·
Bliv medlem
·
Forsikring
·
Storfanger
·
Galleri
·
Om JSK
·
Links
·
Bladet


Log på
Medlems nummer /
brugernavn:
Adgangskode:
Glemt password?
Handels- og medlemsbetingelser

Åbenrå stævnet 2020

Dato: 10.10.2020 Kl. 07:30
Slut: 11.10.2020 Kl. 14:00

Sidste tilmelding:
7/10 2020 Kl. 19:00
Yderligere information:
Læs fuld program

Priser:
Medlemmer: 200.00 Kr.
Ikke medlem: 200.00 Kr.
Depositum: 0.00 Kr.

Beskrivelse:

  

Klubmester Stævne

Åbenrå

 
5. afdeling af JSK klubmesterskab
 
 
 
10 - 11 oktober

 Åbenrå Lystbådehavn
Kystvej 55 6200

 

55º04.237n / 09 º423.26ø

 

 

  
 
 
 
 
 Hovedsponsor:
 

 
 
 

Velkommen til stævne Aabenraa 2020
 

Det skulle være muligt at rende over en ørred eller to, men havområdet omkring Åbenrå fjord er også kendt for et godt fiskeri efter fladfisk, ligesom det ikke skulle være umuligt at finde torsk, der kan udfordres med både trolling-, pirke- og medefiskeri.

Der vil ved konkurrencens start være et oversigtskort med opmærkning af gode fiskepladser samt oversigt over fredningsbælter, der skal respekteres.

 

Man kan søsætte bådene i Lystbådehavnen i Åbenrå, hvilket er gratis. Husk at parkere bil og trailer på de henviste P Pladser ved lystbådehavnen, I skal sikre jer, at parkeringen ikke er til gene for trafikken på havnen

Klubben betaler havnepengene og isætning for klubbens ophold i lystbådehavnen , men kun fra fredag til søndag.

 
 

For at vide hvor meget der skal købes ind til morgenmad og hvor meget mad vi skal bestille, er det nødvendigt, at I senest onsdag d.7 Oktober kl. 19.00 har betalt/tilmeldt jer elektronisk til konkurrencen på klubbens hjemmeside.

Tilmelder I jer først ved indskrivning i Åbenrå, kan vi ikke garantere spisning.

Betalingen trækkes kun og først, når stævnet er afviklet.

Skriv også hvor mange I kommer på forum - under tilmelding til arrangementer på forum.

 

Bestyrelsen ønsker alle deltagere knæk og br

Betaling for deltagelse i konkurrencen:
JSK medlem..................................................................................kr.200.-
Ikke medlem, der deltager som gæstegast i medlems båd......kr. 200,-
(Ikke medlem uanset alder der deltager i stævnet, i medlems båd tælles bådens point ikke med i Klubmesterskabet)
Juniorer max 16 år.......................................................................gratis

Alt dette er med i deltagergebyret:
Brug af slæbested
Havneplads med strøm
Brug af lokaler, hele weekenden
To gange morgenmad
Aftensmad med vin, lørdag
Mulighed for at vinde en af de fine præmier.
Og socialt samvær med alle JSK vennerne :-)

Information:

René Meng tlf: 22563796 e-mail: rene-trine@profibermail.dk
Poul Jensen tlf: 60468259 e-mail: pj57@mail.dk
Telefon bedst mellem kl. 18.00 og 20.00

Evt. aflysning af stævnet meddeles på forum og via SMS/mail senest torsdagen før kl. 20.00

 
 
 
Program:
 

Fredag d. 9. Oktober           Ankomst og søsætning fra kl 16.00            

 

Lørdag d. 10 Oktober

kl. 06.45 – 07.30                              Registrering og udlevering af startkort.                                                                                 Morgen mad

kl. 07.15 – 07.30                              Skippermøde.

kl. 07.30 – 16.30                              Start fiskeri.

kl. 16.30                                         Sidste frist for aflevering af startkort.

kl. 16.30                                          Indvejning.

kl. 18.30                                         Fællesspisning

 

Søndag d. 11 Oktober

kl. 06.45 – 07.30                             Udlevering af startkort.

kl. 07.15 – 07.30                              Skippermøde.

kl. 07.30 – 14.00                             Start fiskeri.

kl. 14.00                                         Sidste frist for aflevering af startkort.

kl. 14.00                                         Indvejning og præmieoverrækkelse.

 
 
 
 
 

Point tildeles efter den anviste tabel efter formlen: Fiskens vægt i kg ∙ 100

                                                                                       Fiskens vægtenhed fra tabel

 
 

Følgende arter kan indvejes og skal overholde de viste mindstemål:

 

Vægttabel/Mindstemål

 Sild
20 cm 
0,3kg 
Ørred
45 cm
2,0kg
Hornfisk
50 cm
0,7kg
Hvilling
27 cm
0,4kg
Ising
27 cm
0,5kg
Lange
50 cm
3,0kg
Lubbe
45 cm
3,0kg
Makrel
30 cm
0,8kg
Multe
40 cm
3,0kg
Pighvar
30 cm
1,3kg
Rødspætte
30 cm
0,9kg
Sej
45 cm
3,0kg
Skrubbe
30 cm
0,9kg
Slethvar
30 cm
1,0kg
Torsk
40 cm
4,0kg
Laks
60 cm
2,0kg
Knurhane
27 cm
0,4kg
 
 

Konditionsfaktor for Havørred og laks er 0,8:

(vægten er for rensede fisk)

 

45 cm              728 gram

50 cm              1000 gram

55 cm              1330 gram

60 cm              1730 gram

65 cm              2200 gram

70 cm              2750 gram

75 cm              3380 gram

80 cm              4100 gram

85 cm              4910 gram osv.

 
 

Praktiske oplysninger.

 

Søsætning foregår fra lystbådehavn i Åbenrå.  Vis hensyn og klargør bådene, før der køres frem til slæbestedet.

 

Både sejles til frie ikke-reserverede pladser i havnen på Åbenrå.  Hastighed i havnen er max 3 knob.

Biler og trailere parkeres, så der ikke opstår gene for andre af havnens brugere.

 

Toiletter og bad kan frit benyttes.

 

Affald skal anbringes i containere. Benyt venligst askebægre ved rygning udendørs.

 

Undlad at kaste affald i havet.

 

Der må ikke renses fisk i havnen.

 

Skippermøde, indvejning, morgenmad, fællesspisning og præmieoverrækkelse finder sted ved  

Der serveres kaffe og rundstykker i lørdag og søndag morgen.

 

Deltagere bedes være behjælpelige ved oprydning.

 
 
 
 

Konkurrenceregler til JSK stævner og klubmesterskab:

 

Inden fiskeriets begyndelse skal deltagerne have læst dette reglement.

 
 

Deltagere og registrering:

 

Deltagerne skal være registrerede og fiske fra småbåd - bådstørrelse max 25 fod. Der må ikke være besætning på bådene, der ikke har betalt.

 

Bådteams, der deltager i JSK’s klubmesterkonkurrence, må kun have JSK-besætning.

Bådteams med gæster ombord, deltager fuldgyldigt i det enkelte stævnes konkurrence.

 

Hvert bådteam registreres med startnummer og hvert bådteam skal have en deltager med ved skippermødet.

 

For at kunne deltage i indvejningen, skal startnummeret være afhentet og afleveret på det angivne sted indenfor de angivne tidsfrister.

 

Såfremt et bådteam forlader konkurrencen før afslutning, skal stævneledelsen informeres og startnummer afleveres. Undlades dette, kan regning for eventuel eftersøgning blive en konsekvens.

 

Gyldigt fisketegn og eventuelt speedbådskørekort skal kunne fremvises ved indskrivningen.

 
 
Sikkerhed:
 

Deltagende både skal være sødygtige, lovbefalet redningsudstyr skal være om bord og der må ikke være flere deltagere i båden, end båden er godkendt til.

 

Vis hensyn i havnebassin og udløb, max 3 knob eller efter skiltning.

 
Indvejning af fisk:

Konkurrencen afholdes som teamkonkurrence.

 

Hver team kan indveje 1 fisk af hver art, der er medtaget i konkurrencens vægttabel.

 

Fisk til indvejning skal være fanget fra båd på sportsfiskergrej. Fisken skal være kroget foran gællerne, overholde JSK´s mindstemål samt opfylde evt. konditionsfaktor ifølge tabel. Fisken skal være renset for al indmad og rogn. (Fladfisk kan dog indvejes med rogn)
Rundfisk strubeskæres og renses til gattet.

 

Ved indvejning foretages kontrolklipning af indvejede fisk.

Point tildeles efter den anviste tabel efter formlen: Fiskens vægt i kg ∙ 100

                                                                                       Fiskens vægtenhed fra tabel

 

Er fangsten bedre søndag end lørdag, erstattes resultaterne med nye beregnede points.

 

Stævneledelsen forbeholder sig ret til at inddrage indvejede fisk til nærmere undersøgelse.

 

Evt. protest over indvejning skal ske skriftligt til protestudvalget, umiddelbart efter vejning/måling.

 

Protestudvalget består af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 uvildige personer. Deres beslutning er endegyldig - protestbehandlingen foregår ved et lukket møde, og den fremkomne beslutning kan ikke ankes.

 
 
Placering og præmier:
 

Der er præmier til de 5 bådteams der har opnået flest samlede point på alle arter. (Cupvinder)

 

Der er præmier til de 5 bådteams der har fanget en af de bedst placerede enkelte fisk efter pointtabellen. (Art vinder)

 

 Hvis der er under 25 deltagende både, vil antallet af præmier bliver reduceret til 8 præmier og med mindre end 20 deltagende både vil antallet af præmier blive reduceret til 6 præmier.

 
 
 
 

Herudover vil der være lodtrækning om en enkelt præmie.

 

Kun én præmie pr. bådteam.

 

Præmierne fordeles sådan, at bedst placerede Cupvinder må vælge først blandt præmierne, herefter vælger bedste art vinder, og efterfølgende skiftevis de næstbedste cup- og artvindere, osv.

 

Ved lighed imellem 2 cupvindere, vinder det bådteam med den bedst placerede enkelte fisk. Er der også lighed her går man videre og sammenligner 2. bedste placerede fisk (anden art end bedst placerede fisk). osv.

 

Ved lighed imellem 2 art vindere, vinder det bådteam der har flest cupvinderpoint. Er der stadig lighed sammenlignes den 2. bedste placerede fisk (anden art end bedst placerede fisk). osv.

 

Hvis et vinderteam mod forventning ikke kan være til stede ved præmieoverrækkelsen gives præmien videre til næste bådteam og nyt vinderteam indtræder sidst i præmierækken.

 
 
Klubmesterskab:
 

For at et bådteams samlede antal opnåede point kan indgå i årets klubmesterskab, er det en betingelse, at alle deltagere i bådteamet er medlem af JSK.

Bådteamets samlede antal point omregnes i forhold til samlet placering i cupvinderkonkurrencen og indgår herefter i årets klubmesterskab. Bedste bådteam (cupvinder) får 50 points nr. 2 får 49 point osv.

 

Årets klubmester er det bådteam der i løbet af året får flest point. Bådteamets  bedste placeringer/point indregnes i klubmesterskabet.

Ved 5 stævner tæller de 4 bedste placeringer med.

Ved 4 stævner tæller de 3 bedste placeringer med.

Ved 3 stævner eller derunder tæller alle placeringer med

 
 

Ved pointlighed vinder det team med bedste placering i et enkelt stævne, ved lighed er det 2. bedste stævne der sammenlignes osv. Er der stadig lighed sammenlignes bedst pointgivende fisk gennem alle stævner og  herefter 2. bedst pointgivende fisk etc.

Andet:

Vejning sker på&

JC Fiske grej
lavprisolie.dk
Dansk fartøjs forsikring
FMG
Navisco
fiskekortet
Fluer.dk
 
Webmasters e-mail: webmaster@j-s-k.dk
Udviklet af landIT