Forside
·
Forum
·
Arrangementer 2020
·
Bliv medlem
·
Forsikring
·
Storfanger
·
Galleri
·
Om JSK
·
Links
·
Bladet


Log på
Medlems nummer /
brugernavn:
Adgangskode:
Glemt password?
Handels- og medlemsbetingelser

Hirtsholmene 2020

Dato: 13.06.2020 Kl. 07:00
Slut: 14.06.2020 Kl. 14:00

Sidste tilmelding:
10/6 2020 Kl. 19:00
Yderligere information:
Læs fuld program

Priser:
Medlemmer: 200.00 Kr.
Ikke medlem: 200.00 Kr.
Depositum: 0.00 Kr.

Beskrivelse:
Hirsholmene

2.afdeling af JSK klubmesterskab

 
13. – 14. juni 2020
Rønnerhavnen
Nordrestrandvej 40
9900 Frederikshavn
57O27,9N
10O32,2’E
 
 
 
 
 
Hovedsponsor:
 

Så er vi klar til årets hyggelige træf på Rønnerhavnen, hvor traditionen er i højsædet men alt er ikke ved det gamle i disse Corona tider.

 

Vi er derfor igen klar til alle tiders sommerstævne i Nordjylland, hvor Rønnerhavnen gæstfrit byder velkommen til vores hyggelige småbådsfiskekonkurrence.

Beliggenheden er som sagt fiskemæssigt i top. Få mil over fladvand, ret ud for havnen ligger en mindre øgruppe, Hirsholmene. Ud for holmene ligger mængder af grunde op toppe, som holder fisk Her kan trolles og medefiskes med fine muligheder for fangst af ørred, makrel, horndisk og flere arter fladfisk.

Syd og nord for havnen er der ligeledes et godt fiskeri tæt ved kysten, men er man tændt på offshorefiskeri, er mulighederne nærmest ubegrænsede. Snesevis af vrag ligger spredt i havområdet, og rummer muligheder for et spændende pirkefiskeri efter torsk, lange, sej, lubbe og makrel. Revfiskeri på Hertas flad rummer fangstmulighed for endnu flere arter, og har man mod på en længere tur, kan vrag nord om Skagen være en alternativ udfordring.

 

Slæbestedet er åbent fra fredag kl. 16.00.

 

Efter lørdagens fiskeri, kan der klokken 18.30 afhentes 1 stk pizza pr mand og en flaske klub vin pr Team, samt sodavand til børnene. Bestyrelsen har et fritidshus til rådighed hvor vi kan træffes. (Kun adgang for bestyrelsen)

Lørdag og søndag morgen klokken 06.45 til 7.15 kan der afhentes poser med rundstykker og smør. Derudover vil der lørdag blive udleveret en termokande med kaffe pr Team. Det bliver ikke muligt at fylde egne thermo kander.

 

Der bliver ikke opsat telt hvor vi kan samles

 

For at det er muligt at gennemføre stævnet, håber vi at alle følger myndighedernes anvisninger med afstandskrav osv. Formanden vil komme med div anvisninger på Skippermødet.

 
 

For at vide hvor meget aftensmad og morgenmad der skal bestilles, er det nødvendigt, at I senest onsdag den 10. juni 2020 kl. 19.00 har tilmeldt jer til konkurrencen på klubbens hjemmeside. Tilmelder I jer først ved indskrivningen, er prisen den samme, dog uden mad. Betalingen trækkes kun og først når stævnet er afviklet.

Skriv også hvor mange I kommer på forum – under tilmelding til arrangementer på forum.

 
 
 
 

Bestyrelsen ønsker alle deltagere nogle gode dage

 
 
Kørselsvejledning:
 

Fra syd køres gennem Frederikshavn, frem til rundkørsel på Skagensvej. Her drejes til højre af Apholmenvej, der følges frem til Nordre Strandvej. Her drejes til højre og kort efter er man ved Rønnerhavnens indgang.

 
 
Praktiske oplysninger:
 
Søsætning fredag.
 

Søsætningen foregår fra havnenes slæbested. Der er plads til 2 både ad gangen. Vis hensyn og klargør bådene, før der køres frem til slæbestedet.

 

Der må ikke fortøjes i slæbestedet, både sejles til frie ikke-reserverede pladser i havnen. Der må ikke fortøjes ved kranpladsen.

Hastighed i havnen er max 3 knob.
 

Biler og trailere parkeres på græsset i de anviste områder.

Overnatter folk i telt, kan disse også opsættes her.

 

Toiletter og bad kan frit benyttes. Dørkode oplyses ved ankomst.

 

Affald skal anbringes i containere. Benyt venligst askebægerne ved rygning. Undlad at kaste affald i havet.

 
 
 
Der må ikke renses fisk i havnen.
 

Skippermøde, indvejning, morgenmad, fællesspisning og præmieoverrækkelse finder sted ved/i teltet.

 
Der vil være is til kølekassen.
 

Der indkøbes friske rundstykker lørdag og søndag morgen – 2 stk. pr. person.

 
 

Deltagere bedes undlade at forsamle sig ud over myndighedernes anvisninger og husk hånd hygiejne. Der vil blive opsat håndsprit diverse steder på havnen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemærk: fartbegrænsning på max 10 knob i det viste område omkring Hirsholmene.

Det indskærpes meget kraftigt, at fartbegrænsningen overhold
 

Konkurrenceregler til JSK stævner og klubmesterskab:

 

Inden fiskeriets begyndelse skal deltagerne have læst dette reglement.

 
 

Deltagere og registrering:

 

Deltagerne skal være registrerede og fiske fra småbåd - bådstørrelse max 25 fod. Der må ikke være besætning på bådene, der ikke har betalt.

 

Bådteams, der deltager i JSK’s klubmesterkonkurrence, må kun have JSK-besætning.

Bådteams med gæster ombord, deltager fuldgyldigt i det enkelte stævnes konkurrence.

 
 

Hvert bådteam registreres med startnummer og hvert bådteam skal have en deltager med ved skippermødet.

 

For at kunne deltage i indvejningen, skal startnummeret være afhentet og afleveret på det angivne sted indenfor de angivne tidsfrister.

 

Såfremt et bådteam forlader konkurrencen før afslutning, skal stævneledelsen informeres og startnummer afleveres. Undlades dette, kan regning for eventuel eftersøgning blive en konsekvens.

 

Gyldigt fisketegn og eventuelt speedbådskørekort skal kunne fremvises ved indskrivningen.

 
 
Sikkerhed:
 

Deltagende både skal være sødygtige, lovbefalet redningsudstyr skal være om bord og der må ikke være flere deltagere i båden, end båden er godkendt til.

 

Vis hensyn i havnebassin og udløb, max 3 knob eller efter skiltning.

 
Indvejning af fisk:
 
Konkurrencen afholdes som teamkonkurrence.
 

Hver team kan indveje 1 fisk af hver art, der er medtaget i konkurrencens vægttabel.

 

Fisk til indvejning skal være fanget fra båd på sportsfiskergrej. Fisken skal være kroget foran gællerne, overholde JSK´s mindstemål samt opfylde evt. konditionsfaktor ifølge tabel. Fisken skal være renset for al indmad og rogn. (Fladfisk kan dog indvejes med rogn)

 

Ved indvejning foretages kontrolklipning af indvejede fisk.

Gøres opmærksom på nye renseregler at rundfisk skal være stubeskåret og åben til gattet.

 
 

Point tildeles efter den anviste tabel efter formlen: Fiskens vægt i kg ∙ 100

                                                                                       Fiskens vægtenhed fra tabel

 

Er fangsten bedre søndag end lørdag, erstattes resultaterne med nye beregnede points.

 

Stævneledelsen forbeholder sig ret til at inddrage indvejede fisk til nærmere undersøgelse.

 

Evt. protest over indvejning skal ske skriftligt til protestudvalget, umiddelbart efter vejning/måling.

 

Protestudvalget består af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 uvildige personer. Deres beslutning er endegyldig - protestbehandlingen foregår ved et lukket møde, og den fremkomne beslutning kan ikke ankes.

 
 

Placering og præmier:

 

Der er præmier til de 5 bådteams der har opnået flest samlede point på alle arter. (Cupvinder)

 

Der er præmier til de 5 bådteams der har fanget en af de bedst placerede enkelte fisk efter pointtabellen. (Art vinder)

 

Herudover vil der være lodtrækning om en enkelt præmie.

 

Kun én præmie pr. bådteam.

 

Præmierne fordeles sådan, at bedst placerede Cupvinder må vælge først blandt præmierne, herefter vælger bedste art vinder, og efterfølgende skiftevis de næstbedste cup- og artvindere, osv.

 

Ved lighed imellem 2 cupvindere, vinder det bådteam med den bedst placerede enkelte fisk. Er der også lighed her går man videre og sammenligner 2. bedste placerede fisk (anden art end bedst placerede fisk). osv.

 

Ved lighed imellem 2 art vindere, vinder det bådteam der har flest cupvinderpoint. Er der stadig lighed sammenlignes den 2. bedste placerede fisk (anden art end bedst placerede fisk). osv.

 

Hvis et vinderteam mod forventning ikke kan være til stede ved præmieoverrækkelsen gives præmien videre til næste bådteam og nyt vinderteam indtræder sidst i præmierækken.

 

Hvis der er under 25 deltagende både, vil antallet af præmier bliver reduceret til 8 præmier og med mindre end 20 deltagende både vil antallet af præmier blive reduceret til 6 præmier.

 
 
Klubmesterskab:
 
 

For at et bådteams samlede antal opnåede point kan indgå i årets klubmesterskab, er det en betingelse, at alle deltagere i bådteamet er medlem af JSK.

Bådteamets samlede antal point omregnes i forhold til samlet placering i cupvinderkonkurrencen og indgår herefter i årets klubmesterskab. Bedste bådteam (cupvinder) får 50 points nr. 2 får 49 point osv.

 

Årets klubmester er det bådteam der i løbet af året får flest point. Bådteamets bedste placeringer/point indregnes i klubmesterskabet.

Ved 5 stævner tæller de 4 bedste placeringer med.

Ved 4 stævner tæller de 3 bedste placeringer med.

Ved 3 stævner eller derunder tæller alle placeringer med

 
 

Ved pointlighed vinder det team med bedste placering i et enkelt stævne, ved lighed er det 2. bedste stævne der sammenlignes osv. Er der stadig lighed sammenlignes bedst pointgivende fisk gennem alle stævner og herefter 2. bedst pointgivende fisk etc.

 
 
 
 
Andet:
 

Vejning sker på digitalvægt og opmåling af fisk sker fra snudespids til halespids. Evt. protest skal ske skriftligt til arrangørerne, umiddelbart efter vejning/måling.

 

Protester behandles af et uvildigt protestudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 uvildige personer. Udvalget nedsættes efter modtagelse af klage. Protestudvalgets beslutning er endegyldig - protestbehandlingen foregår ved et lukket møde, og den fremkomne beslutning kan ikke ankes.

 

Båden skal have udgangspunkt fra, og returnere til, konkurrencestedet

 

Fisk må ikke rengøres i havnebassin og fiskeaffald må ikke efterlades i containere eller affaldsspande på havnen.

 

Stævneledelsen forbeholder sig ret til at lave kontrol i bådene og inddrage indvejede fisk til nærmere undersøgelse. Bliver dette nægtet, er man automatisk diskvalificeret.

 

Ved overtrædelse af gældende regler kan stævneledelsen diskvalificere deltagere/bådteams.

 

Ved ulovligt fiskeri eller svindel med indvejede fisk kan eksklusion fra JSK finde sted.Aflysning / Ændring af stævne:

 

Konkurrencen kan til enhver tid aflyses eller ændres af stævneledelsen. Eventuel aflysning kan læses på forum samt på facebook, og alle tilmeldte får direkte besked via mail.

 
 
 
 
JC Fiske grej
Fluer.dk
htbsunds.dk
Dansk fartøjs forsikring
lavprisolie.dk
JSK 150
fiskekortet
 
Webmasters e-mail: webmaster@j-s-k.dk
Udviklet af landIT